Enterprise Vision

CHK Biotech er forpliktet til å bringe nye molekylære diagnostiske teknologier til fordel for alle menneskers helse og mattrygghet, og til fordel for allmennheten.

1602137738257